Translations

Christopher Buxton specializes51x0pSIFEsL._AC_US160_ in quality translations of Bulgarian literary texts into English. A selection of his translations of classic Bulgarian poetry can be found in Flowers don’t grow Singly published in 2016 and available through Amazon.

visit http://ekf.bg/en/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=37 for cv and summary of translation work to date.

Rates: Subject to size of translation and complexity of text but on average 0.05 euro per word.

Contact: sozopol456@yahoo.com

Poetry

Folk Songs from the Miladinovi brothers

Petko Slaveikov 1827-1895

Hristo Botev 1848-1876

Ivan Vazov 1850-1921

Pencho Slaveikov 1866-1912

Tsanko Tserkovski 1869-1926

Kiril Christov 1875-1944

Peyo Yavorov 1877-1914

Dimitur Boyadzhiev 1880-1911

Dimcho Debelyanov 1887-1916

Geo Milev 1895-1925

Elizaveta Bagryana 1893-1991

Assen Raztsvetnikov 1897-1851

Atanas Dalchev 1904-1978

Nikola Vaptsarov 1909-1942

Radoi Ralin 1923 – 2004

Stanka Pencheva 1929-

Penyo Penev 1930-1959

Hristo Fotev 1934-2002

Vladimir Bashev 1935-1967

Nedyalko Yordanov

Maria Lerinska

Ivan Esenski

Margarita Petkova

Prose

Aleko Konstantinov (1863-1897)

Yordan Yovkov 1880-1937)

Chudomir 1877-1949

Elin Pelin 1890-1967

Ivailo Petrov 1923-2005

Gencho Stoev 1925 – 2002

Deyan Enev

Zachary Karabashliev

Vasil Georgiev

Emil Andreev

Christo Karastoyanov

Mona Choban

Kalin Terziisk

Olya Draeva

Zhivka Ivanova

Milen Ruskov

Alec Popov

Alexander Urumov

Philip Anastassiu

Dimitur Minkov

Nikola Filipov

Jochan Devletyan

Jordan Svezhenov

Yulia Spiridonova

Translations for the Elizabeth Kostova Foundation